http://tlumaczenia-pwn.pl/oferta/tlumaczenia-pisemne/tlumaczenia-przysiegle/

Okrągła pieczęć z imieniem i nazwiskiem tłumacza przysięgłego, tłumaczony przez niego język
i numer na liście tłumaczy stanowią dowód rzetelności przekładu. Każdy tłumacz przybijając pieczęć na dokumencie bierze za niego odpowiedzialność. Nie może sobie pozwolić na niedociągnięcia, gdyż na szali znajduje się jego zawodowa reputacja. Tłumaczenia przysięgłe sporządzane przez Biuro Tłumaczeń PWN docierają do rąk klientów w formie druku opatrzonego właściwą sygnaturą
i odręcznym podpisem tłumacza. Taki ich wygląd poświadcza, że jest to dokument, którego wiarygodność nie zostanie zakwestionowana.